We zijn er ons van bewust dat onze beroepsactiviteit het milieu kan aantasten. Daarom stelden we ons de vraag wat we op dit niveau kunnen doen voor het behoud van de Ardennen en om al dat moois te kunnen blijven bieden aan de toekomstige generaties. Het antwoord is heel simpel … Door verschillende projecten van Natagora te steunen en door onze eigenaars en vakantiegangers te stimuleren om zich aan te sluiten bij hun netwerk, Réseau Nature, het netwerk van de natuur.

 

3 PROJECTEN VAN NATAGORA DIE WE STEUNDEN IN 2017 …

In 2017 steunde Ardennes-Etape 3 projecten van Natagora. Het ging om de nodige faciliteiten om toeristen te ontvangen en acties met betrekking tot het herstel van het milieu. De projecten die we steunden, vonden plaats in 2 natuurreservaten, dat van de vallei van de Gueule en het natuurreservaat van Emmels. 1) In de winter werden twee voetbruggen vervangen over de Gueule en een van de zijrivieren. Kwestie van de tochten van onze wandelaars te vergemakkelijken. Dit kon niet worden gerealiseerd zonder eerst de oevers te verstevigen. 2) In de vallei van de Gueule zijn er oneindig veel bewegwijzerde wandelroutes. De vakantiegangers kunnen nu genieten van een nieuwe rustplek die de vertrekplaats wordt van alle wandelingen die door de vallei lopen. 3) In de volgende maanden worden bomen gekapt en wordt zaad van narduskruid en arnica verspreid voor het herstel van de heide. Dankzij deze bloemen en grassen vinden bedreigde soorten hun natuurlijke habitat terug. Fauna en flora die u binnenkort kunt zien vanop het RAVeL, een netwerk van trage wegen, niet ver van daar.

 

WAT IS HET RÉSEAU NATURE VAN NATAGORA?

U heeft misschien, net als Ardennes-Etape, zin om zich aan te sluiten bij het Réseau Nature van Natagora … en in uw tuin plekken te creëren die goed zijn voor de biodiversiteit. In Wallonië zijn er niet alleen immense natuurreservaten, integendeel. Micronatuurreservaten kunnen bloeien bij ieder van u. Dit eco-sociale project begint dus in uw eigen tuin maar eveneens in die van uw vakantiewoning. Een tuin die jaarlijks tientallen vakantiegangers ontvangt. De kans om hen bewust te maken van het behoud van de natuur. Ieder lid van het netwerk ondertekent een charter en belooft de volgende 5 punten na te leven:

  1. De spontaniteit van de wilde natuur respecteren
  2. Geen invasieve uitheemse soorten laten groeien
  3. Inheemse soorten die in de streek in het wild bestaan voorrang geven
  4. Geen activiteiten uitoefenen die de natuurlijke omgeving aantasten
  5. Geen chemische pesticiden gebruiken

Het Réseau Nature helpt de leden in deze positieve dynamiek te komen voor hun tuin en stelt verschillende fiches ter beschikking die helpen bij het ecologische beheer van hun faciliteiten (bv. poel, boomgaard, bos enz.) of om zaken aan te leggen (bv. vogelhuisje, bloemperk enz.) Deel uitmaken van dit netwerken betekent ook meeprofiteren van een boekje met de beste adressen voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin, maar ook voor opleidingen en knowhow. Bovendien verschijnt u als lid van het Réseau Nature van Natagora op de website, een leuke manier om te zien wie allemaal meedoet en hoe het netwerk van tuinen zich meer en meer ontwikkelt. Ten slotte krijgen de leden één jaar na de ondertekening van de overeenkomst, en wanneer die werd nageleefd, het label “Réseau Nature”. Een label in de vorm van een puzzelstuk … Een puzzel van natuurreservaten, een symbool.

Oeps, het is te laat om deel te nemen aan de wedstrijd … 

SLUIT AAN BIJ HET RÉSEAU NATURE VAN NATAGORA!

In het kader van het Réseau Nature, kunt u via Ardennes-Etape een audit van uw tuin winnen. Een expert van Natagora komt 1 uur lang tips geven om de tuin van uw vakantiewoning om te vormen tot een natuurlijk paradijsje. U zou graag een poel aanleggen maar weet niet waar precies? U wilt een haag planten maar twijfelt over het type? De expert luistert naar uw behoeften! Uw tuin zal worden onderzocht door een terreinexpert die u een hele reeks tips geeft voor een betere biodiversiteit. Daarna krijgt u een persoonlijk dossier met een analyse en tips voor aanleg en aanplanting. Een eerste stap in de richting van uw aansluiting bij het Réseau Nature! Bent u geen eigenaar bij Ardennes-Etape? Geen paniek, de wedstrijd is open voor alle eigenaars van een gite in Wallonië! De deelnemers aanvaarden de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn via deze link.

Copyright : Natagora

Copyright : Natagora

Ontvang onze tips per e-mail door u in te schrijven op onze nieuwsbrief. 

Als geschenk:

Onze SOS gids om uw Franstalige vakantiegangers te ontvangen (een audio versie is ook beschikbaar)