Piconrue-Musée de la Grande Ardenne

Description

Het Piconrue – Museum van «La Grande Ardenne» nodigt je uit om te reizen in het hart van de Ardense cultuur. Ver-spreid over 1.500 m², bieden drie tentoonstellingen een gevarieerde blik op de Ardennen van gisteren en vandaag.

Prijsbereik
6 €