Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Meer weten over het gebruik van cookies
Ok

Favoriete vakantiehuizen

U heeft geen favoriete vakantiehuizen
Een vraag? Bel ons! 7 dagen / 7 beschikbaar
+32 80 29 24 00

Lente in de Ardennen: boek een verblijf met je familie

Kies een vakantiehuis in de Ardennen

Wedstrijdreglement Ardennes-Etape 2016

   

Wedstrijdreglement van Ardennes-Etape

Artikel 1 - Onderwerp van het reglement

1.1

Ardennes-Etape is een geregistreerd merk van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht ASTERIA, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 4970 Stavelot, Ster 3B, en die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.952.094.

Ardennes-Etape organiseert wedstrijden die vallen onder dit reglement (hierna het “Reglement” genoemd).

Het Reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door Ardennes-Etape ongeacht het medium waarop de wedstrijd voor spelers toegankelijk is (meer bepaald de website www.ardennes-etape.be en/of de Facebookpagina www.facebook.com/ILoveArdennesEtape).

1.2

Deelname aan de Wedstrijd omvat de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement, de Algemene Voorwaarden en de Privacy policy van Ardennes-Etape.

1.3

De praktische modaliteiten van de Wedstrijden worden door Ardennes-Etape meegedeeld voorafgaand aan het begin van de Wedstrijden op de media waarop de Wedstrijden beschikbaar zijn.

Deze modaliteiten specifiëren welke prijs of prijzen gewonnen kan of kunnen worden net zoals de data en het uur waarop de Wedstrijd begint en eindigt.

Deelname aan Wedstrijden is altijd volledig gratis en zonder aankoopverplichting van diensten, aangeboden door Ardennes-Etape.

1.4

Ardennes-Etape wijst alle aansprakelijkheid af voor wedstrijden georganiseerd door derden en die verband houden met de activiteiten van Ardennes-Etape, zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van Ardennes-Etape.

Artikel 2 - Deelnemers

2.1

De Wedstrijden staan open voor alle fysische personen die meerderjarig zijn, met uitzondering van het personeel van het organiserende bedrijf en van elk bedrijf dat betrokken was bij het uitwerken van deze Wedstrijden, evenals hun familieleden tot de eerste graad.

Winnaars die niet meerderjarig zijn, zullen de prijs niet overhandigd krijgen.

2.2

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie en de gevolgen van eventuele wijzigingen die zich vervolgens zouden kunnen voordoen.

Elke aanwijzing van een valse of onjuiste identiteit of valse of onjuiste adresgegevens resulteert automatisch in uitsluiting van deelname.

De deelnemers geven Ardennes-Etape toestemming om in alle omstandigheden de nodige controles op hun identiteit en gegevens uit te voeren.

Ardennes-Etape behoudt zich het recht voor om geen prijs uit te reiken indien de deelnemer het inschrijvingsformulier niet heeft ingevuld in overeenstemming met zijn identiteits- en adresbewijs, die mogelijk voorgelegd moeten worden om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Artikel 3 - Deelnemingsvoorwaarden

3.1

Deelname aan Wedstrijden kan enkel gebeuren aan de hand van het inschrijvingsformulier dat door Ardennes-Etape ter beschikking wordt gesteld op het medium waarop Ardennes-Etape de wedstrijd organiseert.

3.2

Elke deelname die niet in overeenstemming is met het Reglement en de praktische modaliteiten verstrekt door Ardennes-Etape voorafgaand aan het begin van de wedstrijd, zal als ongeldig en nietig worden beschouwd.

Geen enkel antwoord van een deelnemer wiens deelname in strijd is met het Reglement en de praktische modaliteiten verstrekt door Ardennes-Etape voorafgaand aan het begin van de wedstrijd, zal in aanmerking genomen worden bij de toekenning van de prijzen, zelfs indien het antwoord juist is.

3.3

De beslissing van Ardennes-Etape over het bepalen van de winnaars is onherroepelijk en definitief. Het aanduiden van de winnaar kan daarom op geen enkele manier het onderwerp uitmaken van een geschil.

Artikel 4 - Prijsuitreiking

4.1

De winnaars van de Wedstrijd worden verwittigd per e-mail, of op Facebook per privébericht, naar de contactgegevens vermeld bij inschrijving voor de Wedstrijd en ze ontvangen tegelijkertijd de nodige informatie over de procedure voor de prijsuitreiking.

4.2

Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingeruild of omgezet in speciën.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1

Ardennes-Etape wijst iedere aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Wedstrijd en/of toekenning van de prijs af. Ardennes-Etape is in het bijzonder ontheven van elke aansprakelijkheid in de omstandigheid waarin de prijs bestaat uit een product of dienst geleverd door een partner.

5.2

Alle onvolledige, onleesbare of foute gegevens zullen als nietig beschouwd worden en zullen resulteren in uitsluiting van de Wedstrijd.

Ardennes-Etape zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onleesbare antwoorden en/of voor het verlies van elektronische verzendingen, verstuurd door de deelnemers.

5.3

Ardennes-Etape wijst ook alle aansprakelijkheid af indien zij, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil om, de Wedstrijd dient in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren.

5.4

Ardennes-Etape zal tot slot niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor foute levering van de prijzen, voor het verlies van prijzen tijdens de verzending, voor het niet ontvangen of voor beschadiging of laattijdige levering.

Artikel 6 – Wijzigingen

Ardennes-Etape behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Reglement, op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke kennisgeving of zonder verplichting om haar beslissing te motiveren en wel zonder dat ze hierdoor aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

Door deelname aan de Wedstrijd wordt elke deelnemer geacht deze wijzigingen te aanvaarden, vanaf de datum van het in werking treden van de genoemde wijzigingen. In de mate van het mogelijke zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden van dergelijke wijzigingen.

Artikel 7 – Bescherming van de gegevens van de persoonlijke levenssfeer

Deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat hun namen en contactgegevens elektronisch worden verwerkt.

Ardennes-Etape besteedt veel aandacht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die de deelnemers haar hebben meegedeeld. De verwerking van hun gegevens gebeurt in overeenstemming met de Privacy Policy die u hier kunt vinden. Door hun deelname aan de Wedstrijd, erkennen de deelnemers op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden en verwerkingsmodaliteiten gedefinieerd in de genoemde Privacy Policy.

Artikel 8 – Het recht van toepassing en de bevoegde rechtbank

Dit Reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Verviers, zijn bevoegd in geval van betwisting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer infoMinder info

De toeristische informatie is louter informatief. In geen geval kan Ardennes-Etape verantwoordelijk worden gehouden voor foute of achterhaalde informatie.

Aanbevolen voor u

Vorige
Volgende
Een veiliger wachtwoord:

Uw account op onze website verdient een veiliger wachtwoord.
Verbeter nu uw wachtwoord
U kunt dit uitstellen, maar u weet wat ze zeggen...

Een veiliger wachtwoord:

U hebt net een mailtje ontvangen op [adressemail].

Volg de instructies in de mail.
Tot zo.

Leer alles over Malmedy:
Leer alles over Malmedy: het dynamische hart van de Hoge Venen, en één van de mooiste regio’s van de Ardennen!

Ontvang onze gratis Malmedy E-Gids.

Boordevol toeristische activiteiten, restaurants en wandelingen.
Getest door onze Ardennen experts.

Maak kans op € 100! Doe mee aan onze enquête
Maak kans op € 100! Doe mee aan onze enquête

Ardennes-Etape is bezig met een onderzoek naar de belangen van vakantiegangers op het gebied van toeristische activiteiten. Antwoord op onze enquête tot op het einde (max. 10 minuten) en maak kans om een som van 100€ cash te winnen!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Het Ardennes-Etape team.

Uw browser is aan een update toe!
Uw browser is aan een update toe! Zo te zien gebruikt u nog Internet Explorer .

Uw browser moet bijgewerkt worden.
De door u gebruikte versie van Internet Explorer biedt niet alle functionaliteiten van onze website. Update uw browser voor een optimale werking van onze website.
Ardennes-Etape deelt deze link met u mee, maar is in geen geval verantwoordelijk voor mogelijke problemen die zouden ontstaan door het gebruik van bovenstaande website.