Ardennes étape natuurlijke partner van Natagora

Wie of wat is Natagora?

Natagora is de grootste vereniging voor natuurbehoud in Franstalig en Duitstalig België. Haar missie is om de teloorgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en de natuur weer te herstellen, in harmonie met de menselijke activiteiten.

Hoe? Door een voortdurende uitbreiding en bescherming van natuurgebieden via wetenschappelijk onderzoek, door het sensibiliseren van publiek, overheid en de bedrijven en door campagne te voeren voor de bescherming van de natuur. Allemaal dankzij het werk van gemotiveerde vrijwilligers, gepassioneerde professionals, een groeiend aantal leden en enthousiaste partners.

Natagora en Ardennes étape: verbonden door eenzelfde visie

Al 5 jaar zijn wij bij Ardennes étape een van deze trouwe partners. We voelen een heel natuurlijke band, door onze gedeelde bezorgdheid en engagement voor het behoud van de natuur. Dit partnerschap past perfect bij onze visie om het lokale toerisme aan te sturen en vorm te geven om het ongerepte, authentieke karakter van de Ardennen te beschermen.

In de woorden van onze CEO Philippe Neumann: 'Er zijn sectoren die per definitie in concurrentie zijn met biodiversiteit. Dit geldt niet voor het toerisme. Toerisme is afhankelijk van biodiversiteit. Zonder biodiversiteit in de Ardennen zou er geen toerisme zijn, en dus ook geen Ardennes étape. Deze vaststelling bracht ons tot de conclusie dat we een positieve rol moeten opnemen in het gebruik van de gronden in onze regio, om zo het behoud en het herstel van de lokale biodiversiteit maximaal te bevorderen.

Enkele concrete acties waarmee Ardennes étape Natagora ondersteunt

Ardennes étape ondersteunt Natagora zowel financieel als met mankracht bij twee projecten ter bescherming en het behoud van de biodiversiteit.

Life Nardus

Het project Life Nardus richt zich op het herstel van de habitats op de heide- en valleigronden in de Oostkantons en de Oostelijke Ardennen. Het doel is om de biodiversiteit te behouden die de Ardennen vroeger kenmerkte. Denk bijvoorbeeld aan grote gebieden van natuurakkers, hooilanden en beboste venen, die bijna volledig zijn verdwenen na de grootschalige aanplant van sparren. Voor elk nieuw vakantiehuis in onze catalogus schenken wij Natagora een financiële bijdrage van 200 euro. Hierdoor wisten we in 2022 bijna 57 400 euro bijeen te brengen voor de uitvoering van natuurwerven en de aankoop van gronden. Daarnaast leverde ook elke medewerker van Ardennes étape een vrijwillige en enthousiaste bijdrage aan het Life Nardus project door twee dagen per jaar te helpen bij de uitvoering van concrete projecten. Dit is een uitstekende manier om niet alleen onze medewerkers bewust te maken van de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen, maar in één beweging ook de mensen in hun omgeving.

Réseau Nature

Natagora reikt het label 'Réseau Nature’ uit aan bedrijven en particulieren als erkenning voor hun inzet voor de proactieve bescherming en herstel van de lokale biodiversiteit in hun tuinen en op hun terreinen. We geven dit initiatief een nieuwe impuls door samen met Natagora voor onze eigenaars van vakantiehuizen een programma in 10 stappen te ontwikkelen om hen te helpen het label 'Réseau Nature’ voor hun tuinen te verkrijgen. Via de tuinen van zijn ongeveer 2.200 vakantiehuizen heeft Ardennes étape honderden hectaren Ardennen in zijn portefeuille. Deze percelen spelen een essentiële rol als brug tussen beschermde gebieden, en kunnen vele soorten de mogelijkheid bieden om zich te verspreiden. Het omvormen van deze tuinen tot bronnen van biodiversiteit is daarom een zeer waardevolle stap.

En ook hier is onze bijdrage tweeledig. Financieel ondersteunen we onze eigenaars tijdens het certificeringsproces, via het geld dat we bij elkaar brengen met onze Green Friday op 25 november. En daarnaast ook met mankracht: onze medewerkers komen de eigenaars helpen in hun tuinen.