In dit artikel lichten we toe hoe u een aardige duit kunt besparen op uw waterfactuur en hoe u uw ecologische voetafdruk kunt verkleinen. Ontdek nu talloze tips voor uw vakantiehuis!

Dankzij de tips van Robert Lejoly kunnen we u vertellen hoe u het blauwe goud van de Ardennen kunt beschermen en aanzienlijke besparingen kunt genereren. “Water is een natuurlijke hulpbron die zoveel mogelijk beschermd moet worden. Door regenputten te plaatsen kan men er zuinig mee omspringen, maar ook kwalitatief gezien kan men zijn steentje bijdragen door het plaatsen van microstations voor individuele waterzuivering. Beide installaties komen het grondwater en de waterwinning ten goede.” Water dat zienderogen slinkt…

Robert Lejoly is commercieel directeur bij het bedrijf Eloy Waters en is verantwoordelijk voor de regio Wallonië en Groothertogdom Luxemburg. Eloy Waters is sinds 1965 gespecialiseerd in de behandeling en het hergebruik van water. Het bedrijf zet vol in op innoverende producten en een productie in hartje Ardennen, meer bepaald in Sprimont.

De regenwaterput, een slimme manier om te besparen.

Deze installatie levert economische én ecologische winst op. Dankzij de regenwaterput kunt u bijvoorbeeld uw zwembad vullen…voor een schijntje!

Het water wordt opgevangen door het dak en de dakgoten. Vooraleer het water in het afzonderlijke regenwatercircuit terechtkomt, wordt het gefilterd. “De grootte van de regenput hangt af van de capaciteit van het vakantiehuis, de oppervlakte van het dak en de te overbruggen droogteperiodes. Dat de put 1 à 2 maal per jaar volledig leeg staat, is goed voor de vernieuwing van het regenwater en de waterkwaliteit. Voor 2500€ hebt u al een installatie.” verduidelijkt de deskundige. Hij en zijn team onderzoeken wat voor uw vakantiehuis de geschikte oplossing is. Zonder een volledige analyse wordt er niets geïnstalleerd.

Het opgevangen en gefilterde water zal echter niet voor wellnessdoeleinden, huishoudelijke consumptie of persoonlijke hygiëne gebruikt kunnen worden.

Wist u dit?

Met het water van uw regenwaterput kunt u uw zwembad vullen, uw bloemen gieten, het terras kuisen. U kunt dit water ook gebruiken voor het doorspoelen van uw wc’s. Een dergelijke installatie levert een fikse besparing op uw waterfactuur op: tot 50%!

De zuiveringsinstallatie, een manier om uw ecologische voetafdruk te verkleinen

In nieuwbouwwoningen zijn deze installaties verplicht. Deze verplichting geldt ook wanneer u de autonome zones van een gebouw, dat wil zeggen zones die niet op de riolering zijn aangesloten, transformeert of vergroot. Dankzij deze zuiveringsstations zuivert u 95% van het afvalwater alvorens het in de natuur geloosd wordt.

De grootte van een waterzuiveringsstation wordt bepaald door het aantal bedden dat uw vakantiehuis telt. Eén bed komt overeen met één “inwonerequivalent” (IE). U kiest het soort waterzuiveringsstation dus in functie van het inwonerequivalent. “Een zuiveringsstation mag niet te klein zijn, want dat zou een hele reeks van problemen veroorzaken en bovendien zou u het station veel te vaak moeten reinigen. Voor een vakantiehuis voor 9 personen, bij wijze van voorbeeld, moet u rekenen op 9000€, plaatsing inbegrepen.”

Wist u dit?

Door agressieve onderhoudsproducten zoals javel te gebruiken, kunt u de goede werking van uw zuiveringsstation ontregelen. Goede bacteriën die in het systeem aanwezig zijn, worden immers gedood. Kies dus liever voor ecologische reinigingsproducten.

De 5 tips van Robert

Robert onthult u vijf tips waardoor uw zuiveringsstation correct geplaatst wordt en het bovendien voor uw vakantiegangers onzichtbaar blijft.

1) Het geïnstalleerde systeem moet goedgekeurd zijn.Al onze producten werden aan tests onderworpen die nodig zijn voor het bekomen van een dergelijke goedkeuring” verklaart Robert. “We hebben speciaal voor Franse vakantiehuizen een oplossing ontworpen die nu net haar intrede heeft gedaan op de Belgische markt. Het gaat om een station dat zonder elektriciteit werkt: X-Perco. In dit geval gebruiken we Xylit om het water te zuiveren. Het is gemineraliseerd groenafval uit Duitsland dat het water druppel voor druppel zuivert.” Ultra-ecologisch, zeer efficiënt én goedgekeurd!

2) Ook de ondernemer die het systeem plaatst, moet gecertificeerd zijn. Eloy Water werkt samen met een netwerk van installateurs die regelmatig een opleiding krijgen. Ze komen overal in Wallonië naar u toe.

3) Elk zuiveringsstation is voorzien van een ventilatieleiding. U plaats deze leiding het liefst niet vlak naast uw terras of het zwembad. U moet goed overleggen waar de gassen naar buiten zullen komen.

4) Sinds 2018 moeten waterzuiveringsstations om de 18 maanden een onderhoud krijgen.Onze deskundigen nemen niet alleen het onderhoud van onze installaties op zich, maar ook dat van onze concurrenten.” gaat Robert verder.

5) Indien u een zuiveringsinstallatie hebt laten plaatsen (Oxyfix®), denk er dan aan om de suppressor op een geïsoleerde plek te plaatsen (technische ruimte, garage, tuinhuis). Als het systeem aanslaat, zou het de rust van uw vakantiegangers kunnen verstoren.

Wist u dit?

Het Waalse gewest verleent premies voor zowel de plaatsing als het onderhoud van een zuiveringsinstallatie. Zo wordt het onderhoud van een microstation voor een vakantiehuis voor vijf personen volledig terugbetaald. Eloy Water stuurt de factuur naar het Waalse gewest. Geen administratieve rompslomp

Wilt u er meer over weten?

Surf nu naar www.eloywater.be of bel naar +32 4 382 44 02. Robert en zijn team staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Recevez nos bons plans par mail en vous inscrivant à notre newsletter.

En cadeau :

Notre guide SOS pour accueillir vos vacanciers en néerlandais! (Une version audio est également disponible)