Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Meer weten over het gebruik van cookies
Ok

Kies een vakantiehuis in de Ardennen

337 huizen
Een vraag? Bel ons!
+32 80 29 24 00
7 dagen / 7 beschikbaar
 • Betalen via Maestro
 • Betaalmiddel: Ideal
 • Betaalmiddel: Sofort
 • Betaalmiddel: Bancontact
 • Betaalmiddel: Mastercard
 • Betaalmiddel: Visa

Een prioriteit: de kwaliteit

De kwaliteit?

Een centrale waarde voor het team Ardennes-Etape.
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

Tot uw dienst

Is er iets niet duidelijk? Wenst u bijkomende informatie?

Onze meertalige klantendienst is zeven dagen per week bereikbaar!
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

TOERISME

Wat te doen in de Ardennen?
Ontdek alle activiteiten
Ontvang de Gids Ardennes-Pass
Profiteer van unieke kortingen
Meer weten

Made in de Ardennen

Sinds haar oprichting heeft Ardennes-Etape ervoor gekozen om zich te vestigen in het midden van de natuur, aan de grens tussen de Hoge Venen en de Ardennen, op de hoogten van Stavelot.
Réservez votre maison de vacances en toute sécurité
Meer weten

 • Art. 1. Identificatie, definities en toepassingsgebied van de algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling

  1.1. Identificatie

  Ardennes-Etape is een gedeponeerd merk van ASTERIA bvba, met maatschappelijke zetel in België, in 4970 Stavelot, Avenue Constant Grandprez 29. ASTERIA bvba kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 80 29 24 00, per fax op het nummer +32 80 29 24 09 en per e-mail op het adres info@Ardennes-Etape.com.

  ASTERIA bvba is geregistreerd bij de BTW onder het nummer BE 0473952094 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.952.094. Het is erkend door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) onder het nummer 502682.

  1.2. Definities

  Onder

  • 'Ardennes-Etape' verstaat men: ASTERIA BVBA, zoals gedefinieerd in artikel 1.1;
  • 'Klant': de klant die een vakantiehuis reserveert dat Ardennes-Etape ter beschikking stelt, voor de rekening van de Eigenaar, op de website;
  • 'Algemene voorwaarden': onderhavige algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling;
  • 'Contract': het contract voor terbeschikkingstelling dat Ardennes-Etape en de Klant bindt bij aanvang van de boekingsprocedure, met inbegrip van de Algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis;
  • 'Eigenaar': de natuurlijke of rechtspersoon (of zijn mandataris) die eigenaar is van het vakantiehuis dat via Ardennes-Etape ter beschikking gesteld wordt aan de Klant;
  • 'Website': de site van Ardennes-Etape waarvan de domeinnaam ardennes-etape.be, .nl, .com, .de, .fr, .co of .uk is

  1.3 Toepassingsgebied

  De algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties die Ardennes-Etape met de Klant aanknoopt. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van het Contract. Bijgevolg zal er enkel afgeweken kunnen worden van deze voorwaarden als Ardennes-Etape er op voorhand en schriftelijk mee ingestemd heeft. Bijgevolg zal de Klant op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke die ook mogen zijn. Indien de Klant wenst af te wijken van de Algemene voorwaarden, moet hij voorafgaand aan het afsluiten van het Contract er de uitdrukkelijke aanvraag voor indienen. In dat geval zullen de Algemene voorwaarden toch op aanvullende manier van toepassing blijven.

  De Algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle vroegere tussen de Klant en Ardennes-Etape overeengekomen contract(en), algemene voorwaarden en bijlage(n). Ze zijn van toepassing op alle boekingen die uitgevoerd worden vanaf 01 september 2014.

 • Art. 2. Voorwerp en aanvaarding van de Algemene voorwaarden

  2.1 Voorwerp

  Ardennes-Etape staat in voor de reclame en stelt vakantiehuizen ter beschikking van de Klant, voor de rekening van hun Eigenaar, zonder ooit zelf in het bezit te zijn van de genoemde vakantiehuizen. In de hoedanigheid van opdrachtgever van de Eigenaar, neemt Ardennes-Etape het beheer van de boekingen op zich en ontvangt het de betaling van het grootste deel van de totale prijs van het verblijf.

  2.2 Aanvaarding

  Het vakantiehuis wordt uitsluitend voorgesteld door Ardennes-Etape via de website. Elke boeking die uitgevoerd wordt door de Klant via de website, conform de procedure die beschreven wordt in artikel 3.2, veronderstelt dat hij kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk aanvaardt en dat ondanks het feit dat hij zijn handgeschreven handtekening niet geplaatst heeft op de genoemde voorwaarden.

  De Klant en Ardennes-Etape komen overeen dat de reservering door de Klant definitief bevestigd is op het moment dat de Klant op de knop ‘Ja, ik boek!’ klikt. Daarmee verklaart hij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling en van de bijzondere voorwaarden en deze te aanvaarden. Hij bevestigt zijn boeking en betaalt', beoogd in artikel 3.2.B 'Stap 5' vormt een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Die elektronische handtekening drukt dus het akkoord van de Klant uit met het aanbod voor terbeschikkingstelling door Ardennes-Etape, enerzijds, en zijn aanvaarding van de Algemene voorwaarden, anderzijds.

  Bijgevolg heeft Ardennes-Etape het recht om de betaling te eisen van de verschuldigde sommen volgens de uitvoering van het Contract, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Klant om het Contract te ontbinden, conform en volgens de voorwaarden die terug te vinden zijn in artikel 10.

 • Art. 3. Informatie afkomstig van Ardennes-Etape

  3.1 Informatie over Ardennes-Etape

  • De maatschappelijke en administratieve zetel van Ardennes-Etape bevindt zich op het adres dat vermeld wordt in artikel 1.1.
  • De boeking kan uitgevoerd worden in het Frans, Nederlands, Engels of Duits.
  • De Klant kan, krachtens artikel VI.53.12° van het Wetboek van economisch recht, GEEN beroep doen op het herroepingsrecht dat voorzien is in artikel VI.47 van datzelfde Wetboek.
  • Het aanbod voor terbeschikkingstelling dat op de website voorgesteld wordt door Ardennes-Etape is geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid van het vakantiehuis en volgens de voorwaarden die vastgelegd worden in de Algemene voorwaarden.
  • Ardennes-Etape stelt, voor de bevestiging van de boeking, aan de Klant de toegang beschikbaar tot de gegevens die hij gecodeerd heeft. Die toegang bestaat uit een webpagina van waaruit de Klant uitgenodigd wordt om alle modaliteiten van zijn boeking te bevestigen, die hij eerst nog kan wijzigen, indien hij dat wenst.

  3.2 Informatie over de procedure voor het boeken van het verblijf

  Het Contract wordt afgesloten na de volgende technische stappen:

  A. Zoeken van een vakantiehuis:

  • Stap 1: Selectie van de periode van het verblijf en het aantal deelnemers aan het verblijf.
  • Stap 2: Controle van de beschikbaarheid door Ardennes-Etape en voorstelling van het vakantiehuis (/de vakantiehuizen) dat beschikbaar is (/die beschikbaar zijn) tijdens de geselecteerde periode(s).
  • Stap 3: Keuze van het vakantiehuis.

  B. Procedure voor het boeken van het verblijf:

  • Stap 1: Ik schrijf me in: identificatie van de Klant (hetzij als nieuwe gebruiker, hetzij als terugkerende gebruiker). De Klant-nieuwe gebruiker deelt aan Ardennes-Etape zijn persoonlijke gegevens mee om de boeking op te starten. De Klant - nieuwe gebruiker - wordt bovendien gevraagd om aan te duiden of hij al dan niet commerciële aanbiedingen wilt ontvangen van de partnerbedrijven.
  • Stap 2: Samenstelling: vermelding van de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf en de reden van het verblijf, invullen van een eventuele promotiecode en aanvaarding van de Algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis.
  • Stap 3: Mijn verzekering: De Klant kan een annuleringsverzekering of een huurschadeverzekering aangaan tijdens zijn verblijf. Die verzekeringen zijn onderworpen aan de voorwaarden die hier gedefinieerd worden https://www.ardennes-etape.be/verzekeringen.
  • Stap 4: de Klant controleert of communiceert aan Ardennes-Etape de informatie die onmisbaar is voor het goede verloop van zijn verblijf, namelijk zijn naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres en telefoonnummer
  • Stap 5: De Klant wordt uitgenodigd om zijn boeking te bevestigen op een pagina waarop de modaliteiten van de boeking samengevat worden. Als de modaliteiten van zijn boeking niet conform zijn met zijn wensen, dan is het hem toegestaan om terug te keren naar de vorige stappen door op het nummer van de stap te klikken waar hij iets wenst te wijzigen.

   De Klant klikt op de knop 'Ja, ik reserveer'. Daarmee verklaart hij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling en van de bijzondere voorwaarden en deze te aanvaarden'. De boeking wordt daarna gezien als afgesloten en definitief voor de Klant en de Klant wordt ertoe gehouden het totaalbedrag te betalen aan Ardennes-Etape zoals bepaald in de boekingsprocedure.
  • Stap 6: Bedankt: deze pagina toont de Klant alle informatie over zijn boeking: het te betalen bedrag en het detail van de betalingsmodaliteiten; de belangrijke documenten; ...
  • Stap 7: Ardennes-Etape verstuurt, per elektronische post (e-mail, sms) en via zijn persoonlijke toegang tot de website, een bevestiging van de ontvangst van zijn boeking bij Ardennes-Etape naar de Klant, evenals een samenvatting ervan, die de Klant op duurzame wijze moet bijhouden.

  3.3 Documenten gecommuniceerd aan de Klant

  Voor aanvang van het verblijf, communiceert Ardennes-Etape een pro forma-factuur (ii) aan de Klant. Na betaling van de totaalprijs van het verblijf, communiceert Ardennes-Etape aan de Klant (i) een checklist en (iii) een verblijfsticket dat aan de Eigenaar of de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal moet voorgelegd worden. Daarop staat het volgende vermeld:

  A. Pro forma-factuur:

  • De referentie van het geboekte vakantiehuis
  • Het nummer van de boeking
  • De duur van het verblijf
  • De aankomst- en vertrekdata en -uren
  • De samenstelling van de groep
  • De minimum- en maximumleeftijd van de groep
  • De foto van het vakantiehuis
  • De gemeente, het niveau van comfort, de capaciteit, de aanvullende technische specificaties
  • Het detail van de prijs zoals die gecommuniceerd werd op de site in de lijst met resultaten, de fiche van het huis en tijdens de boekingsprocedure.
  • De datum en het uur van de boeking
  • De bankgegevens van Ardennes-Etape
  • De gegevens van Ardennes-Etape
  • Het te betalen bedrag en de datum waarop het bedrag betaald moet zijn
  • De gestructureerde mededeling die bij de betaling hoort
  • Als het geval zich voordoet, de details van de bijzondere voorwaarden voor het afhuren van het goed

  B. Checklist:

  • De referentie van het geboekte vakantiehuis
  • Het nummer van de boeking
  • De dingen die de Klant absoluut moet meebrengen. Voorbeeld: beddengoed, handdoeken, vaatdoeken, toiletpapier, onderhoudsproducten... of in tegenovergesteld geval de bevestiging van de aanwezigheid van die elementen ter plaatse.
  • Mogelijke opmerkingen over het vakantiehuis

  C. Verblijfsticket:

  • de algemene informatie over het vakantiehuis: de ligging, het comfort, de capaciteit en de toelating van dieren (gratis of tegen betaling), evenals de referentie van het vakantiehuis bij Ardennes-Etape;
  • de algemene informatie over het verblijf: de referentie van het vakantiehuis, het boekingsnummer, de duur van het verblijf, de data van het verblijf en de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf zoals gecommuniceerd door de Klant;
  • de betalingsmodaliteiten van de mogelijke extra lasten;
  • de betalingsmodaliteiten van de mogelijke huurwaarborg;
  • de naam, het adres, het telefoonnummer van de eventuele beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal, het adres van het vakantiehuis en de plaats waar de sleutels opgehaald kunnen worden;
  • de aankomstmodaliteiten voor de Klant en belangrijke opmerkingen met betrekking tot de aankomst;
  • Andere aanwijzingen over het traject, de checklist.
  • Als het geval zich voordoet, de bindende bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis;

  3.5 Minderjarigen

  Ardennes-Etape zal in geen enkel geval een verbintenis aangaan met een persoon die jonger is dan 18 jaar. Alle boekingen die uitgevoerd worden door personen jonger dan 18 jaar worden als onbestaand beschouwd, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen van Ardennes-Etape. De Klant wordt ertoe gehouden om Ardennes-Etape te vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen die komen kijken bij het feit dat hij een boeking heeft gedaan en daarbij een valse geboortedatum ingegeven heeft.

  3.6. Fouten bij het invoeren van de gegevens

  Tijdens de boekingsprocedure van het verblijf, zoals beschreven in artikel 3.2.B, inclusief bij de samenvatting van de boeking (Stap 4), heeft de Klant de mogelijkheid om de mogelijke fouten in de gegevens die hij ingevoerd heeft, recht te zetten. Ardennes-Etape kan bijgevolg dus niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van fout(en) bij de selectie van de datum van het verblijf, de duur van het verblijf, de plaats van het verblijf, de samenstelling van de groep of de reden van het verblijf. De Klant kan dus geen aanspraak maken op enige schadevergoeding ten laste van Ardennes-Etape. Behoudens andersluidend akkoord van Ardennes-Etape, zal de Klant er bovendien toe gehouden blijven om de verplichtingen, waarmee hij ingestemd heeft bij de bevestiging van zijn boeking, uit te voeren, zonder afbreuk te doen aan het recht van Ardennes-Etape om het Contract te ontbinden, conform artikel 9.

  3.7. Kopie van het Contract

  Zodra het contract tussen de Klant en Ardennes-Etape afgesloten is, kan de Klant (opnieuw) kennis nemen van de details van het Contract, in de taal die door de Klant geselecteerd werd, in een digitaal afdrukformaat in zijn zone 'Mijn Ardennes-Etape' in het tabblad 'Mijn boekingen'.

 • Art. 4. Informatie afkomstig van de Klant

  De Klant wordt ertoe gehouden om aan Ardennes-Etape de correcte, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, in het bijzonder, en zonder dat deze lijst uitputtend is, met betrekking tot de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf (minderjarigen, dieren...) en de reden van het verblijf. De Klant neemt alle algemene gevolgen op zich, en met name de financiële, die voortvloeien uit elke onjuiste, onvolledige en/of niet up-to-date informatie die hij aan Ardennes-Etape gecommuniceerd zou hebben.

 • Art. 5. Opstelling van het Contract

  5.1. Opstelling van het Contract

  De Klant verklaart op onherroepelijke manier op de hoogte te zijn dat het Contract met Ardennes-Etape op vaste en definitieve manier afgesloten wordt als hij zijn boeking bevestigt, op het einde van de boekingsprocedure van zijn verblijf die in artikel 3.2.B uiteengezet wordt, door op 'Ja, ik reserveer' te klikken. Daarmee verklaart hij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling en van de bijzondere voorwaarden en deze te aanvaarden. Hij bevestigt zijn boeking en betaalt'.

  Ardennes-Etape verstuurt hem, per elektronische post (e-mail, sms) en via zijn persoonlijke toegang tot de website, een bevestiging van de ontvangst van zijn boeking bij Ardennes-Etape, evenals een samenvatting met de verschillende modaliteiten van zijn verblijf (Stap 7).

  5.2. Afwezigheid van herroepingsrecht

  Na de bevestiging van zijn boeking, zoals gedefinieerd in artikel 5.1, kan de Klant het herroepingsrecht dat beoogd wordt in artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht niet uitoefenen, noch kan hij zijn boeking wijzigen, zonder afbreuk te doen aan zijn recht tot ontbinding van het Contract, conform en volgens de voorwaarden vermeld in artikel 10, of zijn recht tot het overdragen van zijn Contract, conform artikel 11.1.

  5.3. Opschortende voorwaarden

  De Klant, die de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis aanvaard heeft tijdens de boekingsprocedure van het verblijf zoals gedetailleerd in artikel 3.2.B (Stap 2), verklaart op onherroepelijke manier op de hoogte te zijn dat het Contract afgesloten wordt onder opschortende voorwaarde van akkoord van de Eigenaar die dit akkoord met name kan doen afhangen van een verhoging van de waarborg. Bij wijze van voorbeeld: voor sommige vakantiehuizen, kan de vermelding van huisdieren in de samenstelling van de groep van deelnemers aan het verblijf een reden vormen voor de Eigenaar om te weigeren.

 • Art. 6. Totaalprijs van het verblijf

  6.1. De totaalprijs van het verblijf bestaat uit:

  • de prijs, alle taksen inbegrepen, voor het gebruik van het vakantiehuis, vermeld op de voorstellingspagina van het vakantiehuis die op de website vermeld staat, voor de geselecteerde periode en rekening houden met het aantal aangegeven deelnemers;
  • de premies die horen bij de mogelijke verzekeringen die door de Klant onderschreven werden tijdens de boekingsprocedure van het verblijf gedetailleerd in artikel 3.2.B (Stap 3);
  • de dossierkosten die € 25 bedragen;
  • de verplichte lasten;

  6.2. Verplichte lasten

  Als de kost van bepaalde verplichte lasten op voorhand niet redelijkerwijze berekend kan worden omwille van de aard ervan, dan zullen deze lasten opgenomen worden in de totaalprijs van het verblijf middels een schatting als indicatie en het meegedeelde bedrag is niet contractueel De manier waarop die lasten berekend worden, staat gedetailleerd op alle pagina's die verwijzen naar het vakantiehuis en naar de prijs ervan. Het kan, zonder dat deze lijst uitputtend is, met name gaan om energieverbruik, verblijfstaks, de huurprijs voor beddengoed en de kosten die verbonden zijn aan het ter beschikking stellen van of aan het onderhoud van specifieke uitrustingen. De schatting van de variabele verplichte lasten wordt berekend op basis van het verbruik dat geregistreerd werd tijdens eerdere verblijven in het vakantiehuis.

  De exacte afrekening van de lasten wordt opgesteld aan het einde van het verblijf, volgens de modaliteiten die gedefinieerd worden in artikel 7.1.2.
  Als de huurprijs van het vakantiehuis forfaitaire lasten omvat, dan dekken de vastgestelde bedragen een redelijk verbruik als goede huisvader. Het forfait dekt in geen enkel geval het herladen van elektrische voertuigen, de installatie van zwembaden of andere uitrusting die niet meegedeeld wordt op de voorstellingspagina van het vakantiehuis zoals dit op de website gepubliceerd wordt. Het gebruik van de hulpbronnen voor andere doeleinden dan het vakantiehuis zullen aanleiding geven tot een facturering van de opgelopen meerkost.

  6.3. Indicatief karakter van het energieverbruik

  De bedragen die vermeld worden op de voorstellingspagina van het vakantiehuis die gepubliceerd wordt op de website van Ardennes-Etape in het teken van het energieverbruik stemmen overeen met een redelijk verbruik waarbij rekening gehouden wordt met (i) de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf zoals aangegeven door de Klant bij de boeking en (i) een normaal gebruik als een goede huisvader van het vakantiehuis. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij geen klacht kan neerleggen in het geval van een vermeerdering van die bedragen ten gevolge van, bijvoorbeeld, een verbruik dat dit redelijk verbruik overschrijdt of uitzonderlijke klimatologische omstandigheden. Bij wijze van voorbeeld, het herladen van elektrische voertuigen, de installatie van zwembaden of andere uitrusting die niet meegedeeld wordt op de voorstellingspagina van het vakantiehuis zoals dit op de website gepubliceerd wordt, kunnen aanleiding geven tot een vermeerdering van de verschuldigde bedragen krachtens het energieverbruik.

  6.4. Dossierkosten

  Elke boeking op de website van Ardennes-Etape brengt een dossierkost van € 25 met zich mee. Dat bedrag wordt slechts één keer aangerekend per verblijf, ongeacht de duur van het verblijf, of dit verblijf een verblijf is van het type: weekend, lang weekend, midweek, 1 week, 2 weken of een verblijf met een duur op maat naargelang de specifieke eisen van de huurder.

 • Art. 7. Verplichtingen van de Klant

  7.1. Betalingsverplichting

  7.1.1. Totaalprijs van het verblijf

  De Klant zal binnen de 5 dagen die volgen op de datum waarop de boeking bevestigd werd door Ardennes-Etape, beoogd in artikel 3.2.B (Stap 7) een voorschot betalen dat overeenstemt met 30% van het totaal te betalen bedrag aan Ardennes-Etape zoals gedefinieerd in artikel 6.

  De Klant betaalt het saldo van het totale aan Ardennes-Etape verschuldigde bedrag ten laatste 8 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf.

  Als de boeking minder dan 8 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt de Klant het volledige totaalbedrag zodra zijn boeking bevestigd werd door Ardennes-Etape, beoogd in artikel 3.2.B. (Stap 7).

  Als de boeking (minder dan) 21 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurt en de betaling wordt uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving, dan bezorgt de Klant aan Ardennes-Etape een geldig bewijs van de betaling.

  Er mag geen enkel verblijf aangevangen worden zonder dat de Klant het volledige bedrag dat aan Ardennes-Etape te betalen valt, betaald heeft.

  De Klant voert alle betalingen beoogd in onderhavig artikel 7.1.1 uit ten gunste van Ardennes-Etape (i) middels een bankoverschrijving op het bankrekeningnummer dat op de bevestiging van de boeking staat beoogd in artikel 3.2.B. (Stap 7) en/of de pro forma-factuur beoogd in artikel 3.3 met de mededeling die erbij vermeld staat of (ii) via de beveiligde online betaalmethodes.

  Ardennes-Etape behoudt zich het recht voor om het Contract te ontbinden in het nadeel van de Klant, conform artikel 9.2, als die het totaal te betalen bedrag aan Ardennes-Etape niet betaalt volgens de betalingsmodaliteiten die in onderhavig artikel 7.1.1 gedefinieerd worden.

  7.1.2. Waarborg

  Behoudens andersluidende bepalingen, betaalt de klant, indien het geval zich voordoet, de waarborg aan de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal en dat, bij het overhandigen van de sleutels van het vakantiehuis en ten belope van het bedrag dat vermeld wordt in het verblijfsticket beoogd in artikel 3.3. In het geval dat die waarborg niet betaald wordt, kan de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal weigeren om de sleutels te overhandigen aan de Klant, zonder dat die laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

  Zonder afbreuk te doen aan de schikking beoogd in artikel 8.5.2, wordt de waarborg terugbetaald aan de Klant, door Ardennes-Etape of door de Eigenaar, binnen de termijn die vermeld staat op de pro forma-factuur beoogd in artikel 3.3, na aftrek, indien het geval zich voordoet en prioritair (i) van alle algemene kosten die voortvloeien uit de schade of de verliezen die de Klant veroorzaakt heeft aan het vakantiehuis en/of de inhoud ervan, met inbegrip van de kosten beoogd in artikels 7.2.1, 7.2.7 en 7.2.10 (ii) evenals de bijkomende lasten beoogd in artikel 6.
  Als het bedrag van de schade groter of gelijk is aan het bedrag van de waarborg, dan verbindt de huurder zich er daarenboven toe om het bedrag te betalen dat de lasten dekt en indien het geval zich voordoet ook de kosten die verbonden zijn aan de schade.

  De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de terugbetaling van de waarborg pas gebeurt eens er een akkoord is tussen de Klant en de Eigenaar wat de afrekening van de lasten en kosten betreft die beoogd werden in de vorige alinea, of bij gebrek aan akkoord, als er een gerechtelijke beslissing uitgesproken werd.

  Ardennes-Etape zal niet aansprakelijk gehouden worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van terugbetaling van de waarborg, als dit een taak is die toebehoort aan de Eigenaar.

  7.2. Verantwoordelijkheid van de Klant

  7.2.1. Algemeen

  De Klant erkent dat hij burgerlijk uitsluitend verantwoordelijk is voor de schade veroorzaakt aan het vakantiehuis, de inhoud ervan, aan derden en/of aan hun goederen, (i) door zijn handelingen of die van een persoon, inclusief de gasten, of van een dier waarvoor hij instaat; (ii) ten gevolge van onwettig gedrag, of onwettig of niet-conform gebruik van het vakantiehuis of de inhoud ervan, diefstal of brand evenals (iii) het niet uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen. De kosten waaraan de Eigenaar blootgesteld wordt om het vakantiehuis en/of de bijgebouwen ervan opnieuw in hun oorspronkelijke staat te herstellen, met aftrek, indien het geval zich voordoet, van een ouderdomscoëfficiënt, zullen ingehouden worden van de waarborg en, als de waarborg niet voldoende is om die kosten te dekken, zullen deze door de Eigenaar gefactureerd worden aan de Klant.

  De Klant erkent dat de verantwoordelijkheid van Ardennes-Etape in geen enkel geval aangesproken kan worden in het geval van schade veroorzaakt tijdens de duur van het verblijf aan zichzelf, zijn goederen, zijn bezoekers en begeleiders en/of zijn huisdieren. Hij verbindt zich ertoe om, in dat geval, zijn mogelijke klachten rechtstreeks en uitsluitend tot de Eigenaar te richten.

  De verantwoordelijkheid van Ardennes-Etape kan bovendien ook niet aangesproken worden, noch opgespoord worden door de Klant, in het geval van diefstal, brand of rechtsmiddel van de Eigenaar van het vakantiehuis tegen de Klant, bijvoorbeeld op gezag van schade die veroorzaakt werd aan het ter beschikking gestelde vakantiehuis.

  7.2.2. Verplichtingen van de Klant bij zijn aankomst

  Behoudens andersluidende bepalingen op het verblijfsticket beoogd in artikel 3.3, vindt de aankomst van de Klant en het ophalen van de sleutels plaats tussen 16 en 18 uur op het adres van het ter beschikking gestelde vakantiehuis. Als de Klant zich binnen die periode niet kan aanmelden, ongeacht de omstandigheden (vb. file, staking...), dan wordt hij ertoe gehouden om de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal persoonlijk telefonisch op de hoogte te brengen. Zijn gegevens worden vermeld op het verblijfsticket. Er wordt met hem een ander aankomstuur afgesproken.

  De Klant verplicht zich ertoe om aan de Eigenaar te vragen om op de dag van aankomst de gids 'Ardennes-Pass' te overhandigen. In de veronderstelling dat deze niet overhandigd wordt, zal de Klant Ardennes-Etape hiervan op de hoogte brengen, waarna Ardennes-Etape alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de Eigenaar de gids 'Ardennes-Pass' toch overhandigt aan de Klant. Als deze gids niet ontvangen wordt, dan geeft dat geen enkel recht op een schadevergoeding ten laste van Ardennes-Etape.

  7.2.3. Verplichtingen van de Klant tijdens het verblijf: 1- persoonlijk aanwezig zijn gedurende de volledige duur van het verblijf

  De Klant verklaart op onherroepelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht dat hij de volledige verantwoordelijkheid aangaat, waarvan de modaliteiten gedetailleerd worden in onderhavig artikel 7.2. Hij verbindt zich er vanaf dat ogenblik toe om persoonlijk aanwezig te zijn in het vakantiehuis dat hem ter beschikking gesteld werd en dat gedurende de volledige duur van het verblijf.

  7.2.4. Verplichtingen van de Klant tijdens het verblijf: 2- de bestemming van het vakantiehuis naleven

  De Klant verbindt zich ertoe om het vakantiehuis als een goede huisvader te gebruiken, conform het gebruik waarvoor het bestemd is en volgens de beschrijving die ervan gegeven wordt op de voorstellingspagina van het vakantiehuis zoals weergegeven op de website. Hij verbindt zich er bijgevolg toe om kennis te nemen van alle gebruiksinstructies geformuleerd door Ardennes-Etape of door de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal en om deze na te leven, met het oog op het goede verloop van het verblijf.

  De Klant verbindt zich ertoe om het vakantiehuis te eerbiedigen dat hem ter beschikking gesteld werd evenals de bijgebouwen ervan en de omgeving ervan, ook wat geluid betreft.

  De Klant verbindt zich ertoe om geen voertuigen te parkeren op plaatsen die daartoe niet voorzien zijn (grasperk, tuin...). Hij verbindt zich er ook toe om geen tijdelijke logies, zoals een tent, een mobilhome... te installeren.

  7.2.5. Verplichtingen van de Klant tijdens het verblijf: 3- de wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het vakantiehuis naleven

  De Klant verbindt zich ertoe om de wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het vakantiehuis na te leven, evenals het eventuele verbod om het vakantiehuis te laten betrekken door groepen en/of voor doeleinden die niet toegelaten worden volgens de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis, zoals vermeld voor bepaalde plaatsen op de website en op het verblijfsticket beoogd in artikel 3.3.

  Om te beoordelen of de wettelijk toegelaten maximale capaciteit nageleefd wordt, houdt men rekening met het totaal aantal volwassenen, adolescenten, kinderen en baby's die in het vakantiehuis verblijven en dat ongeacht het aantal bedden en/of slaapmeubelen die beschikbaar zijn in het beoogde vakantiehuis.

  7.2.6. Verplichtingen van de Klant tijdens het verblijf: 4- de voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van huisdieren naleven

  Huisdieren (uitsluitend honden en paarden) zijn enkel toegelaten als dit uitdrukkelijk toegestaan wordt in de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis en dat binnen de vastgelegde grenzen (bijvoorbeeld volgens gewicht of aantal). Bovendien kan er voor bepaalde vakantiehuizen een huisdier (of een extra huisdier) toegelaten zijn, ongeacht de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis, middels betaling van een extra bedrag.

  Het aantal huisdieren dat mogelijk toegelaten wordt, moet gezien worden in het licht van het totaal aantal huisdieren dat deelneemt aan het verblijf binnen de grenzen van de eigendom van het vakantiehuis dat ter beschikking gesteld wordt, met inbegrip van tuin en de bijgebouwen. Het mogelijke verbod op aanwezigheid van dieren geldt voor het volledige domein van het vakantiehuis dat ter beschikking gesteld wordt, met inbegrip van de tuinen en de bijgebouwen.

  De Klant verbindt zich ertoe om de mogelijke bijzondere voorwaarden voor toegang tot het vakantiehuis met betrekking tot huisdieren na te leven. Hij verplicht zich er bovendien toe om zich in regel te stellen met de gebruikelijke instructies inzake voorzichtigheid en gebruik wat de aanwezigheid van huisdieren in een vakantiehuis betreft (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst uitputtend is, het dier de toegang tot de kamers ontzeggen; alle uitwerpselen uit de tuin verwijderen; de hond aan de leiband houden als de tuin gedeeld wordt met een ander vakantiehuis...).

  7.2.7. Verplichtingen van de Klant tijdens het verblijf: 5- Het rookverbod in de binnenruimtes van het vakantiehuis respecteren

  De klant verbindt zich ertoe om in de binnenruimtes van het vakantiehuis het rookverbod te respecteren en te laten respecteren door alle personen die verblijven in het vakantiehuis.

  Onder de "binnenruimtes" wordt iedere ruimte verstaan die door muren met een plafond of een vals plafond afgesloten is van de buitenomgeving.

  Voor zover van toepassing, verbindt de klant zich ertoe aan de eigenaars te vragen naar de meest aangewezen plaats om buiten te roken en te informeren naar de meest aangewezen manier om peuken, filters en ander afval afkomstig van het roken te verzamelen.

  De klant verbindt zich ertoe de aanwijzingen van de eigenaar met betrekking tot de rookconsumptie te respecteren en te laten respecteren.

  De klant verbindt zich ertoe de netheid van de omgeving waar hij de toelating krijgt te roken, te respecteren en te laten respecteren.

  Ardennes-Etape en de eigenaars van het gehuurde vakantiehuis kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien er hinder door sigarettengeur werd vastgesteld ten gevolge van het niet naleven van dit voorschrift door de vorige huurders.

  7.2.8. Verplichtingen van de Klant tijdens het verblijf: 6- linnengoed

  Behoudens andersluidende bepalingen in de checklist beoogd in artikel 3.3, wordt het linnengoed (zijnde lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, badhanddoeken en vaatdoeken) niet voorzien. De Klant wordt ertoe gehouden om dit linnengoed zelf mee te brengen. De Klant wordt er ook toe gehouden om de matrassen te overtrekken met een hoes of een laken. Het gebruik van slaapzakken is niet toegelaten. Bij gebrek daaraan heeft de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal het recht om de kosten voor het reinigen van de matrassen en al het andere beddengoed dat ter beschikking gesteld werd van de Klant af te trekken van de waarborg.

  7.2.9. Verplichtingen van de Klant tijdens het verblijf: 7- informatie die meegedeeld moet worden aan Ardennes-Etape

  Zonder afbreuk te doen aan wat er in artikel 4 vermeld wordt, wordt de Klant ertoe gehouden om Ardennes-Etape op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de samenstelling van de groep, zoals die aangemeld werd tijdens de boekingsprocedure van het vakantiehuis, beoogd in artikel 3.2.B (Stap 2), met inbegrip van het aantal huisdieren dat aanwezig zal zijn tijdens het verblijf. Ardennes-Etape zal het up-to-date verblijfsticket overhandigen aan de huurder en de eigenaar.

  De Klant verbindt zich ertoe om Ardennes-Etape onverwijld op de hoogte te brengen als hij vaststelt dat het vakantiehuis niet voldoet aan de voorschriften uit artikels 73 tot 78 van het Decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische en logiesverstrekkende inrichtingen. Hij verplicht zich er in het bijzonder toe om Ardennes-Etape op de hoogte te brengen als hij vaststelt dat een kopie van het attest inzake brandveiligheid, zoals beoogd in artikel 73 van voornoemd decreet, door de Eigenaar niet op een zichtbare manier geplaatst werd in het vakantiehuis dat ter beschikking gesteld wordt.

  7.2.10. Sancties

  Indien de Klant de verplichtingen beoogd in artikels 7.2.2 tot 7.2.9, niet naleeft, dan kan de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal hem de toegang tot het vakantiehuis ontzeggen.

  Bovendien zal Ardennes-Etape het recht hebben om het Contract te ontbinden tijdens het verblijf, conform artikel 9.2 als het kennis neemt (i) van onwettig gebruik of gebruik dat niet conform het vakantiehuis is of (ii) van gedragingen van de Klant of van een persoon of van een dier dat onder zijn hoede valt die overlast of schade veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken waardoor het goede verloop van het verblijf in het gedrang komt.

  7.2.11. Verplichtingen van de Klant bij zijn vertrek

  Behoudens andersluidende bepalingen op het verblijfsticket beoogd in artikel 3.3 is de Klant verplicht om het vakantiehuis dat hem ter beschikking gesteld wordt vrij te maken voor 10 uur op de laatste dag van het verblijf, behalve tijdens weekends waarin het vertrek toegelaten is tussen 10 uur en 20 uur.

  De Klant wordt ertoe gehouden om het vakantiehuis en de inhoud ervan in perfecte staat van netheid en orde te herstellen. Als de Klant een beroep doet op een schoonmaakdienst, dan wordt hij ertoe gehouden (i) het vakantiehuis te vegen, (ii) de vaat te doen en weg te zetten, (iii) de huishoudelijke toestellen schoon te maken (inclusief de barbecue), (iv) de meubels die verplaatst werden op hun plaats terug te zetten, (v) de toiletten in propere toestand achter te laten, (vi) het afval te sorteren en op de aangeduide plaats te zetten, (vii) de bedden af te halen en de lakens die eventueel ter beschikking gesteld werden op te vouwen. De kosten met het oog op het schoonmaken van het vakantiehuis zullen ingehouden worden van de waarborg en, als de waarborg niet voldoende is om die schoonmaakkosten te dekken, dan zullen deze kosten door de Eigenaar gefactureerd worden aan de Klant.

  7.3. Verzekeringen

  De klant erkent dat Ardennes-Etape hem heeft voorgesteld om een annuleringsverzekering en een huurschadeverzekering aan te gaan. Hij verbindt zich er bovendien toe om zijn verantwoordelijkheid te dekken in geval van brand in het vakantiehuis en verplicht zich ertoe om, indien nodig, een verzekeringscontract af te sluiten.

  Als er nog geen contract bestaat, dan verplicht de huurder zich ertoe om een verzekeringspolis aan te gaan die zijn verantwoordelijkheid dekt in het geval van brand in het gehuurde goed of in het geval van schade aan het gehuurde goed.

 • Art. 8. Verplichtingen van Ardennes-Etape

  8.1 Conformiteitsgarantie

  Ardennes-Etape garandeert de conformiteit van de beschrijvingen van de vakantiehuizen en hun inhoud, met uitzondering van de schattingen van de aangerekende lasten beoogd in artikel 6, die slechts indicatief zijn, de Klant verklaart op de hoogte gebracht te zijn dat die lasten met name in functie staan van de effectieve samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf, van de duur van het bedrijf, de persoonlijke behoeften van de deelnemers aan het verblijf of van de klimatologische omstandigheden.

  De foto's, plannen en toeristische informatie, evenals het geluidsniveau van het vakantiehuis wordt ter informatie meegedeeld en dit brengt geen enkele verplichting mee voor Ardennes-Etape.

  8.2. Documenten die aan de Klant gecommuniceerd moeten worden

  Ardennes-Etape zal aan de Klant de pro forma-factuur communiceren bij de bevestiging van de boeking; het verblijfsticket, en de checklist beoogd in artikel 3.3 na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag dat betaald moet worden aan Ardennes-Etape conform artikel 7.1.1

  8.3. Wijziging van een element van de boeking vóór de aanvangsdatum van het verblijf

  8.3.1. Als, eens het contract tussen de Klant en Ardennes-Etape afgesloten is en vóór de aanvangsdatum van het verblijf, een belangrijk element van de boeking ontbreekt of gewijzigd wordt, dan zal Ardennes-Etape de Klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen, en dat in elk geval vóór de aanvangsdatum van het verblijf, voor zover het daarvan op de hoogte is. Ardennes-Etape zal aan de Klant een financiële schadevergoeding voorstellen ten belope van de geleden schade of een ander vakantiehuis met een gelijkwaardige of betere kwaliteit, waarbij de gelijkwaardigheid beoordeeld moet worden volgens objectieve criteria zoals de klasse van het vakantiehuis en de voorgestelde faciliteiten. Als het vakantiehuis dat door Ardennes-Etape voorgesteld wordt van een betere kwaliteit is, dan zal de Klant geen supplement moeten betalen; als het vakantiehuis dat door Ardennes-Etape voorgesteld wordt van een mindere kwaliteit is, dan zal Ardennes-Etape het prijsverschil zo snel mogelijk terugbetalen aan de Klant.

  8.3.2. De Klant zal Ardennes-Etape op de hoogte brengen van zijn beslissing binnen de 3 dagen volgend op het bericht van wijziging en in elk geval vóór de aanvangsdatum van het verblijf, als de wijziging zich voordoet binnen een termijn van 3 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van het verblijf.

  Als de Klant de wijziging aanvaardt, dan zullen de partijen een nieuw Contract afsluiten waarin de aangebrachte wijzigingen en hun mogelijke invloed op de prijs vermeld worden.

  Als de Klant de wijziging niet aanvaardt, dan zal het Contract van rechtswege ontbonden worden en zal Ardennes-Etape alle sommen die de Klant overgemaakt heeft voor de uitvoering van het Contract terugbetalen. Als er binnen de 48 uur na het ontbinden van het Contract geen enkel aanbod voor terbeschikkingstelling van een vakantiehuis met gelijkwaardige of betere kwaliteit werd voorgesteld aan de Klant, dan kan hij bovendien een schadevergoeding eisen voor het gedeeltelijk niet naleven van het Contract, gelijk aan 30% van de totaalprijs van het verblijf, exclusief lasten. De klant zal echter geen aanspraak maken op die schadevergoeding in het geval van overmacht gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennes-Etape en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle ingezette middelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst uitputtend is: feit toe te schrijven aan de Eigenaar, oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, zone in quarantaine, overlijden van de Eigenaar...)

  8.4. Wijziging van een belangrijk element van de boeking tijdens het verblijf

  8.4.1. Als tijdens het verblijf blijkt dat, ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden, één of meerdere elementen van de boeking niet langer uitgevoerd kunnen worden, dan zal Ardennes-Etape aan de Klant binnen de 48 uur na de uitzonderlijke omstandigheden een andere aanbieding voor de terbeschikkingstelling van een vakantiehuis van gelijkwaardige of betere kwaliteit voorleggen, waarbij de gelijkwaardigheid beoordeeld moet worden volgens objectieve criteria zoals de klasse van het vakantiehuis en de voorgestelde faciliteiten.

  Als het vakantiehuis dat door Ardennes-Etape voorgesteld wordt van een betere kwaliteit is, dan zal de Klant geen supplement moeten betalen; als het vakantiehuis dat door Ardennes-Etape voorgesteld wordt van een mindere kwaliteit is, dan zal Ardennes-Etape het prijsverschil zo snel mogelijk terugbetalen aan de Klant.

  8.4.2. Als de Klant de wijziging niet aanvaardt of als Ardennes-Etape niet in staat is om een gelijkwaardig aanbod te doen aan de Klant, dan zal het Contract van rechtswege ontbonden worden en zal Ardennes-Etape de volledige prijs van het verblijf terug betalen pro rata de resterende dagen tot aan het einde van het verblijf. De Klant zal een schadevergoeding kunnen eisen omwille van het gedeeltelijk niet naleven van het Contract, die vergoeding zal overeenstemmen met de effectief geleden schade en wordt gerechtvaardigd door bewijsstukken. Die schadevergoeding zal in ieder geval maximaal 30% van de totaalprijs van het verblijf exclusief lasten bedragen.

  De klant zal geen aanspraak maken op die schadevergoeding in het geval van overmacht gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennes-Etape en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle ingezette middelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst uitputtend is: feit toe te schrijven aan de Eigenaar, oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, zone in quarantaine, overlijden van de Eigenaar...)

  8.5. Klachtenbehandeling

  8.5.1. De klachten of bezwaren van de Klant volgend op het niet conform zijn van het vakantiehuis en/of de inhoud ervan in vergelijking met de omschrijving die meegegeven wordt op de voorstellingspagina van het vakantiehuis op de website of op de slechte staat van onderhoud, defecten (met inbegrip van het niet naleven van de veiligheidsnormen) aan het vakantiehuis, de tuin, het zwembad, de jacuzzi of de kinderspelen bij aankomst, moeten door de Klant geformuleerd worden bij de Eigenaar of bij de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal en dat binnen de 24 uur na aankomst, waarna deze vervolgens schriftelijk bevestigd moeten worden.

  De Klant zal bijkomend Ardennes-Etape op de hoogte brengen dat, na overleg met de Eigenaar, zal oordelen over de gegrondheid van de klacht en, indien het geval zich voordoet, het bedrag van de schadevergoeding zal voorstellen dat in gemeenschappelijk akkoord overeengekomen werd tussen Ardennes-Etape, de Eigenaar en de Klant. Die schadevergoeding zal gedragen worden door de Eigenaar, want Ardennes-Etape kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de non-conformiteiten, slechte staat van onderhoud en defecten beoogd in de voorgaande alinea.

  8.5.2.Klachten die tijdens het verblijf niet voorgelegd kunnen worden of die tijdens het verblijf niet naar tevredenheid werden afgehandeld, moeten, om ontvankelijk verklaard te worden, ten laatste één week na het einde van een verblijf bij Ardennes-Etape ingediend worden. U kunt mailen naar quality@ardennes-etape.com. U kunt bellen naar 080/29.24.05 (fax : 080/29.24.09). Dit nummer is elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar en niet bereikbaar tijdens de weekends en op feestdagen. U kunt ook via het onlineformulier een klacht indienen. Ardennes-Etape zal binnen de 24 uur de ontvangst bevestigen.

  Door tussen te komen probeert Ardennes-Etape tot een overeenkomst tussen de Klant en de Eigenaar te komen. Het beheer van het dossier verloopt uitsluitend op schriftelijke wijze.

  Indien de zaak na uiterlijk 4 maanden, te rekenen vanaf de datum van de indiening van de klacht, door tussenkomst van Ardennes-Etape niet in der minne geschikt kan worden, dan zal Ardennes-Etape van zijn missie ontheven worden.

  Op dat ogenblik ontstaat een geschil dat de Eigenaar en de Klant uitsluitend onderling moeten oplossen. De klant heeft echter nog steeds de mogelijkheid om zich te richten tot het platform becommerce.be of tot het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Deze laatste behandelt klachten m.b.t verkoop op afstand.

 • Art. 9. Ontbinding door Ardennes-Etape

  9.1. Als Ardennes-Etape het Contract ontbindt vóór de aanvang van het verblijf omwille van omstandigheden die niet toe te schrijven zijn aan de klant,

  Dan zal de klant uit de volgende opties kunnen kiezen:

  • een andere aanbieding voor de terbeschikkingstelling van een vakantiehuis van gelijkwaardige of betere kwaliteit aanvaarden dat hem, indien het geval zich voordoet, voorgesteld wordt door Ardennes-Etape, waarbij de gelijkwaardigheid beoordeeld moet worden volgens objectieve criteria zoals de klasse van het vakantiehuis en de voorgestelde faciliteiten.
  • Als het vakantiehuis dat door Ardennes-Etape voorgesteld wordt van een betere kwaliteit is, dan zal de Klant geen supplement moeten betalen; als het vakantiehuis dat door Ardennes-Etape voorgesteld wordt van een mindere kwaliteit is, dan zal Ardennes-Etape het prijsverschil zo snel mogelijk terugbetalen aan de Klant.
  • de terugbetaling eisen, zo snel mogelijk, van alle sommen die hij gestort heeft voor de uitvoering van het Contract. Als er binnen de 48 uur na het ontbinden van het Contract geen enkel aanbod voor terbeschikkingstelling van een vakantiehuis met gelijkwaardige of betere kwaliteit werd voorgesteld aan de Klant, dan kan hij bovendien een schadevergoeding eisen voor het niet naleven van het Contract, gelijk aan 30% van de totaalprijs van het verblijf, exclusief lasten. De klant zal echter geen aanspraak maken op die schadevergoeding in het geval van overmacht gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennes-Etape en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle ingezette middelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst uitputtend is: feit toe te schrijven aan de Eigenaar, oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, zone in quarantaine, overlijden van de Eigenaar...)

  9.2. Ardennes-Etape heeft het recht om het Contract te ontbinden, zonder kennisgeving of schadevergoeding:

  • vóór de aanvang van het verblijf, als de Klant de betalingsmodaliteiten die in artikels 6 en 7.1 gedefinieerd worden niet naleeft of in het geval van een fout van de Klant wat de invoer van de gegevens betreft die hij ingegeven heeft tijdens de boekingsprocedure, volgens artikel 3.6;
  • tijdens het verblijf, als de Klant zich niet in regel stelt met de Algemene voorwaarden en, in het bijzonder met artikel 7.2.

  De klant zal Ardennes-Etape de schadevergoeding verschuldigd zijn die gedetailleerd wordt in artikel 10.

 • Art. 10. Ontbinding door de Klant

  De Klant kan het Contract op elk moment ontbinden door middel van het betalen van een schadevergoeding aan Ardennes-Etape voor de geleden schade volgend op de ontbinding, forfaitair vastgelegd als volgt (boekingskosten en verzekeringspremies daarenboven):

  • als de ontbinding gebeurt meer dan 42 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 30% van de totaalprijs van het verblijf exclusief lasten.
  • als de ontbinding gebeurt tussen de 42ste dag (inclusief) en de 28ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 60% van de totaalprijs van het verblijf exclusief lasten.
  • als de ontbinding gebeurt tussen de 28ste dag (inclusief) en de 2de dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 90% van de totaalprijs van het verblijf exclusief lasten.
  • als de ontbinding gebeurt tussen de 2de dag (inclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 100% van de totaalprijs van het verblijf exclusief lasten.

 • Art. 11. Diversen

  11.1. Overdracht van het Contract

  De Klant heeft niet het recht om het Contract over te dragen, behoudens schriftelijk akkoord van Ardennes-Etape ten minste 15 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf. Ardennes-Etape behoudt zich het discretionair recht voor om de overdracht van het Contract te weigeren.

  De Klant-overdrager en de overnemer zijn in elk geval solidair verantwoordelijk voor de uitvoering van het Contract en met name voor de betaling van de totaalprijs van het verblijf, evenals de betaling van de overdrachtskosten, vastgesteld op € 25.

  Als de Klant het Contract overdraagt zonder dat de voorwaarden die in de 1ste alinea uiteengezet werden nageleefd worden, dan zal het Contract van rechtswege ontbonden worden en zal de Klant aan Ardennes-Etape de schadevergoeding betalen die vastgelegd werd in artikel 10.

  11.2. Toepasselijk recht

  De Algemene voorwaarden en het Contract worden geregeld door het Belgisch recht.

  11.3. Bevoegde rechter

  Bij geschillen over de opstelling, interpretatie of uitvoering van de Algemene voorwaarden en/of het Contract, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Verviers bevoegd.

  11.4. Nietigheid

  Als een bepaling van de Algemene voorwaarden nietig verklaard zou moeten worden, dan brengt de nietigheid ervan niet de nietigheid van de andere bepalingen van de Algemene voorwaarden met zich mee.

  11.5.

  De partijen komen overeen dat in geval van geschillen zij de opponeerbaarheid van de Algemene voorwaarden, waarvan zij een afgedrukte versie bijhouden, niet zullen betwisten. Zij verbinden zich er bovendien toe om de bewijskrachtige waarde van de afgedrukte versie van al hun elektronische communicatie te erkennen, op dezelfde manier en volgens dezelfde voorwaarden als die van andere commerciële documenten en registers, opgesteld of bewaard in afgedrukte vorm.

 • Art. 12. Uw mening telt!

  De Klant verbindt zich ertoe dat zijn mening die hij mag publiceren over de kwaliteit van het vakantiehuis dat ter beschikking gesteld werd in overeenstemming is met de Richtlijnen voor publicatie, die beschikbaar zijn op https://www.ardennes-etape.be/richtlijnen-voor-publicatie. Als het negatief is, dan heeft Ardennes-Etape het recht om die mening te verwijderen, op initiatief of op vraag van de Eigenaar. In het geval van meningsverschillen over de inhoud van zo'n mening, behoudt Ardennes-Etape zich het recht voor om de publicatie op te schorten in afwachting van een oplossing voor het genoemde meningsverschil conform artikel 8.5.2.

  Omgekeerd verklaart de Klant op de hoogte te zijn en te aanvaarden dat Ardennes-Etape op het einde van het verblijf bij de Eigenaar van het vakantiehuis dat ter beschikking gesteld werd, vraagt naar zijn algemene indruk van de manier waarop de Klant het vakantiehuis in kwestie heeft achtergelaten. Die informatie is uitsluitend bedoeld om de kwaliteit van de dienst die door Ardennes-Etape geleverd wordt aan de Klanten en aan de Eigenaars te verbeteren, om te beantwoorden aan de missie, aan de visie en aan de waarden die door Ardennes-Etape verdedigd worden. De Klant aanvaardt dat deze informatie gedeeld wordt, in zijn geheel of gedeeltelijk, met de andere Eigenaars voor zover zij de Regels voor publicatie naleven die hier https://www.ardennes-etape.be/richtlijnen-voor-publicatie nagelezen kunnen worden, evenals de regels van het Privacybeleid die hier https://www.ardennes-etape.be/privacy-policy nagelezen kunnen worden.

 • Art. 13 Cadeaubonnen

  13.1 Definitie

  De "Ardennes-Etape cadeaubon" is een betaalmiddel waarmee de klant gedurende een reservering op de internetsite van Ardennes-Etape, de volledige of gedeeltelijke prijs van het vakantiehuis kan betalen. Onder de prijs vallen de huurprijs, de overige kosten, de waarborg en de verzekeringen.

  13.2 Waarde

  De "Ardennes-Etape cadeaubon" heeft een waarde van minimum € 5 en maximum € 2500.

  13.3 Vormgeving

  13.3.1. Op de "Ardennes-Etape cadeaubon" staat een unieke code die moet worden ingevoerd na de reserveringsprocedure van een vakantiewoning op de internetsite van Ardennes-Etape. De klant dient te kiezen voor de betaalmethode "cadeaubon". Deze code kan slechts één keer en voor één enkele reservering worden gebruikt.

  13.3.2. De "Ardennes-Etape cadeaubon" is nominatief en mag niet verkocht of terugbetaald worden.

  13.4 Geldigheid

  13.4.1. De "Ardennes-Etape cadeaubon" is geldig tot maximum één jaar na de datum van uitgifte. De vervaldatum staat vermeld op de "Ardennes-Etape cadeaubon".

  13.4.2. Indien de vervaldatum van de "Ardennes-Etape cadeaubon" verstreken is, kan Ardennes-Etape niet aansprakelijk gesteld worden.

  13.5 Gebruiksvoorwaarden

  13.5.1. Indien de klant over meerdere "Ardennes-Etape cadeaubonnen" beschikt, dan zijn deze onderling cumuleerbaar.

  13.5.2. Indien het bedrag van de reservering lager is dan de waarde van de "Ardennes-Etape cadeaubon", kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het overschot. Het overschot kan in de vorm van een nieuwe cadeaubon gebruikt worden. De geldigheidsdatum van de nieuwe cadeaubon blijft identiek.

  13.5.3. De "Ardennes-Etape cadeaubonnen" of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

  13.5.4. In geval van diefstal of verlies, kan Ardennes-Etape niet aansprakelijk gesteld worden.

  13.5.5. In geval van annulering van een reservering die deels of volledig werd betaald middels een "Ardennes-Etape cadeaubon", en voor zover de huurder recht heeft op een gedeeltelijke of op de volledige terugbetaling van het verblijf, zal de tegenwaarde waarop de klant recht heeft terugbetaald worden in de vorm van een nieuwe "Ardennes-Etape cadeaubon", met als uitgiftedatum de annuleringsdatum en een geldigheid van één jaar.

  13.5.6. De "Ardennes-Etape cadeaubonnen" zijn enkel geldig op reserveringen en verblijven die later plaatsvinden dan de uitgiftedatum van de cadeaubon.

  13.5.7. De "Ardennes-Etape cadeaubon" is geldig op het algemene aanbod van beschikbare vakantiehuizen die online op de site staan. Ardennes-Etape garandeert dus geen beschikbaarheid voor één bepaald vakantiehuis.

 • Art. 14. Kortingscode

  14.1 Definitie

  De "Ardennes-Etape kortingscode" biedt een korting op de prijs van het vakantiehuis. Onder de prijs vallen de huurprijs en de dossierkosten.

  14.2 Waarde

  De waarde van de "Ardennes-Etape kortingscode" is afhankelijk van de actie.

  14.3 Vormgeving

  14.3.1. De "Ardennes-Etape kortingscode" bestaat uit een unieke code die moet worden ingevoerd tijdens de reserveringsprocedure van een vakantiewoning op de internetsite van Ardennes-Etape. De code kan slechts één keer en voor één enkele reservering worden gebruikt.

  14.3.2. De "Ardennes-Etape kortingscode" mag niet verkocht, terugbetaald of omgeruild worden.

  14.4 Geldigheid

  14.4.1. De geldigheid van de "Ardennes-Etape kortingscode" is afhankelijk van de actie. De voorwaarden staan vermeld op het reclamemiddel van de kortingscode.

  14.4.2. Indien de vervaldatum van de "Ardennes-Etape kortingscode" verstreken is, kan Ardennes-Etape niet aansprakelijk gesteld worden.

  14.5 Gebruiksvoorwaarden

  14.5.1. Er kan maximaal 1 kortingsbon per boeking gebruikt worden. De kortingsbon staat op naam van de klant en kan dus niet door iemand anders gebruikt worden.

  14.5.2. De "Ardennes-Etape kortingscodes" of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

  14.5.3. In geval van diefstal of verlies, kan Ardennes-Etape niet aansprakelijk gesteld worden.

  14.5.4. In geval van annulering van een reservering waarbij een "Ardennes-Etape kortingscode" werd gebruikt, ontvangt de klant een nieuwe kortingscode indien er nog geen sprake is van annuleringskosten. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met Ardennes-Etape. Indien er sprake is van annuleringskosten, dan komt de kortingscode te vervallen.

  14.5.5. De "Ardennes-Etape kortingscodes" zijn enkel geldig op reserveringen en verblijven die later plaatsvinden dan de uitgiftedatum van de cadeaubon.

  14.5.6. De "Ardennes-Etape kortingscode" is geldig op het algemene aanbod van beschikbare vakantiehuizen die online op de site staan. Ardennes-Etape garandeert dus geen beschikbaarheid voor één bepaald vakantiehuis.

Download onze algemene voorwaarden in PDF-formaat
http://www.ardennes-etape.com/ressource/pdf/AE_algemene_verkoopsvoorwaarden.pdf.

Informatie over cookies

Deze pagina bevat alle informatie over het
gebruik van cookies bij Ardennes-Etape.
Lees deze info aandachtig.
Réservez votre maison de vacances en toute sécurité
Meer weten

Pers

Bent u journalist, partner of communicatiespecialist? Ontdek de laatste nieuwtjes over Ardennes-Etape, bijkomende info over onze unieke of buitengewone vakantiewoningen en tal van foto’s.
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

Nieuwe eigenaars

Ardennes-Etape is een Belgisch bedrijf dat een uniek beheersportaal aanbiedt voor de verhuur van vakantiewoningen.
Meer weten
Hallo! We zijn blij je terug te zien! Je beschikt reeds over een Ardennes-Etape account. Log in om verder te gaan.
Ik maak een gratis account aan.
Uw voornaam
Uw naam
Uw e-mailadres
Uw wachtwoord
Stuur mij de beste tips en allerlei nieuwtjes!
Aangemeld blijven.
Wij zijn dolgelukkig dat je deel uitmaakt van onze gemeenschap!
Ik heb al een account!
Wachtwoord vergeten?
Een veiliger wachtwoord:

Uw account op onze website verdient een veiliger wachtwoord.
Verbeter nu uw wachtwoord
U kunt dit uitstellen, maar u weet wat ze zeggen...

Een veiliger wachtwoord:

U hebt net een mailtje ontvangen op [adressemail].

Volg de instructies in de mail.
Tot zo.

Leer alles over Malmedy: het dynamische hart van de Hoge Venen, en één van de mooiste regio’s van de Ardennen!

Ontvang onze gratis Malmedy E-Gids.

Boordevol toeristische activiteiten, restaurants en wandelingen.
Getest door onze Ardennen experts.

Maak kans op € 100! Doe mee aan onze enquête

Ardennes-Etape is bezig met een onderzoek naar de belangen van vakantiegangers op het gebied van toeristische activiteiten. Antwoord op onze enquête tot op het einde (max. 10 minuten) en maak kans om een som van 100€ cash te winnen!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Het Ardennes-Etape team.

Uw browser is aan een update toe!
Uw browser is aan een update toe! Zo te zien gebruikt u nog Internet Explorer .

Uw browser moet bijgewerkt worden.
De door u gebruikte versie van Internet Explorer biedt niet alle functionaliteiten van onze website. Update uw browser voor een optimale werking van onze website.
Ardennes-Etape deelt deze link met u mee, maar is in geen geval verantwoordelijk voor mogelijke problemen die zouden ontstaan door het gebruik van bovenstaande website.